RODO

Informujemy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), iż Administratorem danych osobowych jest „INTERFRYS-Kusowo” Spółka z o.o. z siedzibą w Głobinie, ul. Wspólna 17E, Głobino, 76-200 Słupsk. Kontakt z nami możliwy jest także pod adresem mailowym: interfrys-kusowo@wp.pl oraz telefonicznie pod numerem: 0598471003.

To, w jakich celach przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, zależy od naszej relacji prawnej z Panią/Panem. Podajemy, iż celem tym może być w szczególności realizacja praw i obowiązków wynikających z łączącej Panią/Pana umowy w „INTERFRYS-Kusowo” Spółką z o.o. w Głobinie. Uzyskanie szczegółowych informacji o podstawach prawnych i celach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych, a także o okresie przetwarzania i kategoriach odbiorców danych możliwe jest w siedzibie „Interfrys-Kusowo” Spółki z o.o. w Głobinie.

Informujemy, iż posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.